Tin công ty

22.09.2020
Nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 Tòa nhà BIDV đã kịp thời triển khai nhanh chóng và đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho khách thuê, đồng thời vẫn duy trì công tác vận hành Tòa Tháp liên tục.