Phòng tổ chức - hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Bà Trịnh Thị Kim Anh

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Thực hiện chức năng hành chính, quản trị:

     - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu.

     - Quản lý con dấu của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

     - Tổ chức phục vụ các buổi họp, tiếp khách của HĐQT, Ban Giám đốc.

     - Tổ chức thực hiện công tác y tế, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ nhân viên.

     - Thực hiện việc mua sắm các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm để phục vụ cho hoạt động của Công ty.

     - Quản lý tài sản hiện vật ( công cụ, trang thiết bị làm việc, xe ô tô ) của Công ty.

     - Bố trí xe và lái xe phục vụ yêu cầu công tác của Công ty.

     - Quản lý công tác an ninh, trật tự trong và ngoài Toà nhà

     - Quản lý công tác vệ sinh trong và ngoài Toà nhà, công tác diệt côn trùng trong Toà nhà.

     - Thực hiện Quản lý công tác Lễ tân của Toà nhà.

    - Quản lý việc để xe ô tô, xe máy dưới tầng hầm và xung quanh Toà nhà cho khách thuê.

Thực hiện chức năng tổ chức nhân sự:

     - Thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ của Công ty

     - Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý cán bộ nhân viên thực hiện Nội quy lao động của Công ty; trong việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhân viên Công ty.

     - Thực hiện quản lý hồ sơ nhân sự; lương, phụ cấp của cán bộ nhân viên; và các vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ đãi ngộ người lao động trong Công ty.

     - Quản lý và theo dõi tổng hợp về nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng…của cán bộ nhân viên.

     - Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tuyển dụng nhân sự, đào tạo.

     - Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc thành lập các Tổ công tác, Tổ chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Công ty.

     - Soạn thảo các quyết định về nhân sự, quyết định đi công tác nước ngoài của cán bộ nhân viên.

     - Quản lý hành chính công tác Thư ký cho HĐQT, Ban Giám đốc: